Huishoudhulp

Hoeveel kost huishoudhulp met dienstencheques?

Je betaalt 1 dienstencheque per uur. Die dienstencheques bestel je bij Sodexo.
Een dienstencheque kost 9€. Dankzij belastingvermindering krijg je een deel terug waardoor je uiteindelijk 7,20€ betaald per uur.
Wij vragen daarnaast nog een kleine klantenbijdrage van 0,50€ per uur. Je ontvangt hiervoor een afrekening op het einde van elk kwartaal of bij stopzetting van de samenwerking
Meer informatie over het systeem van dienstencheques vind je hier.

 

Waarom rekenen jullie een klantenbijdrage aan?

Dienstencheques worden gebruikt om het loon van de huishoudhulpen te betalen. Maar naast hun loon zijn er nog andere directe en indirecte kosten. Ook bij ons zijn deze kosten de laatste tijd aanzienlijk toegenomen terwijl de waarde van de dienstencheque gelijk blijft. 
Wij hechten veel belang aan onze medewerkers en willen hen iets extra’s kunnen bieden naast hun loon (maaltijdcheques, een attentie af en toe,...). We willen de klanten en de huishoudhulpen ook een goede ondersteuning bieden en hebben dus personeel nodig op kantoor.
 

Hoe worden deze kosten verrekend?

Per kwartaal ontvang je een afrekening op basis van het aantal gepresteerde uren x 0,50€. Deze afrekening wordt verstuurd in april, juli, oktober en januari, of bij het stopzetten van de diensten
De betaling gebeurt via overschrijving en we voorzien een mogelijkheid voor domiciliëring.
 

Komt steeds dezelfde huishoudhulp bij mij?

Onze werknemers werken met een vast uurrooster. Dat betekent dat je huishoudhulp steeds op een vast tijdstip komt. Door omstandigheden (verlof, ziekte) kan hij/zij soms afwezig zijn of een ander tijdstip voorstellen. Bij afwezigheid doen we, indien je dit wenst, ons best om vervanging te voorzien.

 

Moet ik thuis zijn als mijn huishoudhulp komt?

Als je huishoudhulp een eerste keer komt, ben je best thuis. Zo kan je je verwachtingen duidelijk maken en een korte rondleiding geven. Daarna is je aanwezigheid niet noodzakelijk. Onze werknemers kunnen zelfstandig werken. Indien nodig kan je je huishoudhulp een sleutel geven. Hiervoor kan je met de huishoudhulp een sleutelcontract tekenen waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. (link naar document aanvragen?)

 

Wat als mijn huishoudhulp afwezig is?


Geplande afwezigheden, zoals verlof of opleidingen, geven we minstens een week op voorhand door. Je kan dan contact opnemen met het kantoor om vervanging te vragen (info@polishathome.be , 09/292 75 21 of 0478 78 77 77).

Als je huishoudhulp onverwachts afwezig is wegens ziekte of familiale omstandigheden, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Uiteraard kan je dan ook vragen of er vervanging mogelijk is.

Op betaalde feestdagen en vervangende feestdagen wordt niet gewerkt. In december bezorgen we een overzicht van de feestdagen van het volgende kalenderjaar.
 

Wat als mijn huishoudhulp niet hoeft te komen?

Al onze medewerkers hebben vaste arbeidscontracten. Het is de bedoeling dat de prestaties volgens de planning kunnen plaatsvinden. Zoals elke werknemer, heeft je huishoudhulp recht op loon voor de contractuele uren.
Uiteraard kunnen zijn er omstandigheden wanneer je huishoudhulp niet kan komen (verlof, ziekenhuisopname, schilderwerken...). Je kan tot zes keer per jaar gratis je huishoudhulp annuleren.
Verwittig het kantoor (info@polishathome.be , 09/292 75 21, 0478 78 77 77 of via de website):
-    10 op voorhand bij annuleringen van 1 week
-    30 dagen op voorhand bij annuleringen van meerdere weken.

Je kan het aantal annuleringen beperken met onderstaande tips:

-    Vraag een buur of familielid om je huishoudhulp binnen te laten.
-    Spreek af met je huishoudhulp waar zij/hij de sleutel kan terugvinden of geef een sleutel aan je huishoudhulp.
     (Hiervoor kan je samen met je huishoudhulp het sleutelcontract ondertekenen.)
-    Misschien kan de prestatie op een ander moment doorgaan? Soms heeft je huishoudhulp nog een vrij moment in zijn/haar uurrooster. Neem contact op met kantoor om de mogelijkheden te bespreken.
-    Als bepaalde ruimtes, bijvoorbeeld door werken, niet kunnen gepoetst worden, kan je huishoudhulp andere taken uitvoeren zoals strijken, de ramen lappen, kasten opruimen, ...

Wat gebeurt er als ik te laat annuleer?

Bij laattijdige annulaties doen we onze uiterste best om voor je huishoudhulp een vervanging in te plannen zodat je niet hoeft te betalen. Hoe later je annuleert, hoe moeilijker het is om een oplossing te vinden. Als je je huishoudhulp te laat annuleert en we geen andere oplossing kunnen vinden, wordt de voorziene prestatie aangerekend aangezien hij/zij geen loonverlies mag lijden. Niet gepresteerde uren mogen niet worden betaald met dienstencheques en worden aangerekend aan de terugbetaalwaarde van de dienstencheque (26,45€ sinds 1/11/2022) 
 

Is mijn huishoudhulp verzekerd?

Onze werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (materiële schade). 
Bij schadegevallen is er steeds een franchise

Het is belangrijk dat je woning en het materiaal veilig is zodat arbeidsongevallen en schade zoveel  worden vermeden. Toon wat de verschillende ruimtes zijn en hoe de toestellen werken.

 

Heeft de huishoudhulp recht op pauze? 

Zoals elke werknemer, heeft ook je huishoudhulp recht op pauze. Voor elke 4 uur dat de huishoudhulp werkt, heeft hij/zij recht op een pauze van 10 minuten. Deze pauze wordt tijdens deze 4 uren genomen.
Als je huishoudhulp ervoor kiest om een langere pauze te nemen, moet die worden ingehaald.