Mijn huishoudhulp

Komt steeds dezelfde huishoudhulp bij mij?

Onze werknemers werken met een vast uurrooster. Dat betekent dat je huishoudhulp steeds op een vast tijdstip komt. Door omstandigheden (verlof, ziekte) kan hij/zij soms afwezig zijn of een ander tijdstip voorstellen. Bij afwezigheid doen we, indien je dit wenst, ons best om vervanging te voorzien.

 

Moet ik thuis zijn als mijn huishoudhulp komt?

Als je huishoudhulp een eerste keer komt, ben je best thuis. Zo kan je je verwachtingen duidelijk maken en een korte rondleiding geven. Daarna is je aanwezigheid niet noodzakelijk. Onze werknemers kunnen zelfstandig werken. Indien nodig kan je je huishoudhulp een sleutel geven. Hiervoor kan je met de huishoudhulp een sleutelcontract tekenen waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. (link naar document aanvragen?)

 

Wat als mijn huishoudhulp afwezig is?


Geplande afwezigheden, zoals verlof of opleidingen, geven we minstens een week op voorhand door. Je kan dan contact opnemen met het kantoor om vervanging te vragen (info@polishathome.be , 09/292 75 21 of 0478 78 77 77).

Als je huishoudhulp onverwachts afwezig is wegens ziekte of familiale omstandigheden, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Uiteraard kan je dan ook vragen of er vervanging mogelijk is.

Op betaalde feestdagen en vervangende feestdagen wordt niet gewerkt. In december bezorgen we een overzicht van de feestdagen van het volgende kalenderjaar.

 

Wat als mijn huishoudhulp niet hoeft te komen?


Als je de huishoudhulp wil annuleren voor meer dan een week, vragen we om ons minstens 4 weken op voorhand te verwittigen. Korte vakantieperiodes meldt je minstens een week op voorhand. (info@polishathome.be , 09/292 75 21 of 0478 78 77 77).
In geval van onvoorziene omstandigheden moet je ons ten laatste de dag voordien verwittigen.

 

Is mijn huishoudhulp verzekerd?

Onze werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (materiële schade). 
Bij schadegevallen is er steeds een franchise

Het is belangrijk dat je woning en het materiaal veilig is zodat arbeidsongevallen en schade zoveel  worden vermeden. Toon wat de verschillende ruimtes zijn en hoe de toestellen werken.

 

Heeft de huishoudhulp recht op pauze? 

Zoals elke werknemer, heeft ook je huishoudhulp recht op pauze. Voor elke 4 uur dat de huishoudhulp werkt, heeft hij/zij recht op een pauze van 10 minuten. Deze pauze wordt tijdens deze 4 uren genomen.

Als je huishoudhulp ervoor kiest om een langere pauze te nemen, moet die worden ingehaald.