Hoeveel kost een dienstencheque?

Elke geregistreerde gebruiker kan jaarlijks tot 500 cheques bestellen. De prijs per cheques bedraagt:

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) ziijn de eerste 174 cheques per gebruiker fiscaal aftrekbaar waardoor je uiteindelijk per cheque slechts 7,2€ betaalt . 

Elke geregistreerde gebruiker kan dus maximum 500 cheques kopen. Er is een limiet van 1000 dienstencheques per gezin. Het gezin wordt gedefinieerd als “alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres”.

Enkele voorbeelden: 

Sommige personen kunnen meer cheques bestellen:

Meer informatie over de voormwaarden om meer cheques te bestellen, lees je op de website van Dienstencheques Vlaanderen.

Zelfstandige moeders kunnen via de sociale verzekeringskassen 105 gratis cheques aanvragen in het kader van moederschapshulp.